Förberedelse

Se till att bildspel och filmer fungerar i klassrummet.

Skriv ut lärarhandledningen och bildspelsmanuset, ladda ner bildspelet till din dator och kopiera upp elevbladet (PDF:er strax här nedanför).

Vi har även lagt lärarhandledningen i löptext med respektive film och PDF ordnade i rubriker längre ner på sidan.

Filer för nedladdning (snabbåtkomst)

Lärarhandledning

 

Uppvärmning (2 min)

Ställ följande frågor till eleverna. Svaret på den första frågan kan även besvara den andra.

  • Vad är Nobelpriset?
  • Varför heter det Nobelpriset?
  • Känner du till någon Nobelpristagare?

 

Visa filmen om Alfred Nobel och Nobelpriset (5 min)

Berätta att ni i slutet av lektionen kommer att fundera över Alfred Nobel och hans idé om Nobelpriset.

Klicka här för att komma till filmerna för Nobelprislektionen. Eller titta direkt via rutan nedan.

 

 

Visa bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset. Låt eleverna ställa frågor och notera gärna frågor eller oklarheter som du inte kan besvara, och jobba vidare med dessa vid ett senare tillfälle.

 

Bildspel och bildspelsmanus

Visa film om Gertrude Elion (5 min)

Dela ut elevbladet och ge eleverna några minuter till att se över orden i ordlistan.

Sätt därefter igång filmen. Klicka här för att komma till filmerna för Nobelprislektionen. Eller titta direkt via rutan nedan.

 

 

Arbete med elevbladet (10 min)

Låt eleverna arbeta enskilt med frågorna och därefter diskutera svaren med sin närmaste granne.

 

Elevblad

Avslutning (5 min)

Sammanfatta det ni förstått och inte förstått. Det sistnämna kan ni jobba vidare med.